دانلود نمونه سوالات دبستان

نمونه سوالات امتحانی دبستان

نمونه سوالات تمامی پایه های دوره ابتدایی

وب سایت دبستانی ها آزمون مدادکاغذی ششم 1396

اطلاعیه فروشگاه

خریدار محترم توجه داشته باشید ، محتوی خریداری شده توسط شما فقط برای شما قابل استفاده است . مسئولیت شرعی و حقوقی نشر غیر مجاز محتوا بر عهده خود شماست. شماره پیامک جهت پشتیبانی : 09909485945

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
سوالات و پاسخ دوره ضمن خدمت وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) 3,000 تومان
دیکته شب فارسی کلاس اول ابتدائی 4,000 تومان
نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی + پاسخ تشریحی 1,000 تومان
آزمون های مستمر پایه سوم ابتدایی 5,000 تومان
آزمون ریاضی سوم ابتدایی-فصل به فصل 1,500 تومان
تکالیف امتدادی ریاضی پنجم دبستان (۱) 2,000 تومان
آزمونک های درس به درس ریاضی پنجم دبستان 3,000 تومان
متن روانخوانی و املای اول دبستان 1,000 تومان
فرم های مورد نیاز پوشه کار 5,000 تومان
آزمونک هدیه های آسمانی دوم دبستان 5,000 تومان
آزمون ماهانه پایه ششم ابتدایی 96-97 10,000 تومان
آزمون ماهانه پایه پنجم ابتدایی 96-97 10,000 تومان
جدول سرگرمی پایه ششم 3,000 تومان
کتاب تابستانه ریاضی پنجم ابتدایی 6,000 تومان
آزمون های خرداد چهارم ،پنجم و ششم دبستان 3,000 تومان
آزمونک های درس به درس پایه ششم دبستان 5,000 تومان
بررسی چالش های درس ریاضیات دوره ی ابتدایی 3,000 تومان
پیک نوروزی پایه سوم دبستان 1396 5,000 تومان
پیک نوروزی پایه دوم دبستان 1396 5,000 تومان
پیک بهاران پایه پنجم 1396 نسخه Word 10,000 تومان
بهارانه پایه چهارم 1396 4,000 تومان
بهارانه 1396 پایه اول دبستان 4,000 تومان
بهارانه پایه پنجم 1396 شماره 2 4,000 تومان
بهارانه پایه پنجم 1396 4,000 تومان
بهارانه پایه سوم 1396 4,000 تومان
بهارانه 1396 پایه دوم دبستان 4,000 تومان
پیک نوروزی پایه چهارم دبستان 1396 5,000 تومان
پیک نوروزی پایه پنجم 1396 5,000 تومان
پیک نوروزی پایه ششم 1396 5,000 تومان
پیک نوروزی پایه اول بهار 1396 5,000 تومان
آزمون های عملکردی پایه دوم دبستان 5,000 تومان
آزمون عملکردی پایه ششم 10,000 تومان
قصه های روان خوانی ویژه پایه سوم دبستان 3,000 تومان
کتاب کار و تمرین ریاضی چهارم 5,000 تومان
نمونه سوالات درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 5,000 تومان
قصه های روان خوانی ویژه پایه دوم دبستان 5,000 تومان
آزمون مداد کاغذی کلاس ششم ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی (تمام دروس ) پنجم دبستان 95-96 10,000 تومان
آزمون های هفتگی کلاس پنجم ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون های هفتگی کلاس اول ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون های هفتگی کلاس دوم ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی دوم دبستان 95-96 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی اول دبستان 95-96 10,000 تومان
آزمون های هفتگی کلاس سوم ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی سوم دبستان 95-96 10,000 تومان
آزمون های هفتگی کلاس چهارم ( تمام دروس ) 95-96 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی و عملکردی کلاس چهارم ( 95-96 ) 10,000 تومان
فارسی کلاس اول ـ پوستر نشانه های 1 و 2 فارسی 2,000 تومان
تمرین نگاره ها (پیش دبستانی و اول دبستان ) 6,000 تومان
پیک نوروزی کلاس سوم ( 1395 ) 10,000 تومان
آزمون های هفتگی تمامی دروس کلاس اول 1394 10,000 تومان
سوالات ماهانه ریاضی کلاس اول 1394 4,000 تومان
آزمون ماهانه تمامی دروس کلاس سوم 1394 10,000 تومان
پیک نوروزی کلاس پنجم ( نوروز 1395 ) 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی کلاس دوم دبستان 1394 10,000 تومان
پیک نوروزی کلاس اول ( 1396 ) شماره 3 3,000 تومان
آزمون مداد کاغذی کلاس اول دبستان 1394 10,000 تومان
آزمون مداد کاغذی تمامی دروس کلاس چهارم 1394 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):